Phát triển bền vững doanh nghiệp du lịch Lào Cai

July 10, 2024

admin

Phát triển bền vững doanh nghiệp du lịch Lào Cai

Là 1 trong 4 trụ cột kinh tế của tỉnh, vượt qua giai đoạn khó khăn, ngành du lịch Lào Cai đang phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Đóng góp vào thành quả này, cộng đồng doanh nghiệp du lịch luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn cũng như tích cực quảng bá, tạo nên những bứt phá cho du lịch Lào Cai.